โทร 098-2429156 Line:@5starnutrition
           

ทีมบริหารจัดการยูซานา

ดร. ไมรอน เวนทซ์
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ
ดร. ไมรอน เวนทซ์ เป็นนักจุลชีววิทยา, นักภูมิคุ้มกัน และผู้บุกเบิกในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์มนุษย์และการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในปีพ.ศ. 2535 ดร. เวนทซ์ก่อตั้งยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
เควิน เกสต์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของยูซานา เควินรับผิดชอบดูแลการพัฒนาภาคสนามและการขายทั่วโลก และทำงานร่วมกับคณะกรรมการและทีมผู้บริหารในการพัฒนาเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับอนาคตของบริษัท เควินทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ดร. เวนทซ์มาเป็นเวลานานกว่า 24 ปี โดยมีหน้าที่สำคัญในการสืบสานวิสัยทัศน์ของ ดร.เวนทซ์ และกำกับดูแลทิศทางโดยรวมของยูซานา
จิม บราวน์ 
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
จิมมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของยูซานามาเป็นเวลานานหลายปีและมีประสบการณ์มากมายด้านการปฏิบัติการ  จิมเคยดำรงตำแหน่งต่าง ๆ หลายตำแหน่งที่ยูซานานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 รวมทั้งตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ, รองประธานฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  ในฐานะประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งเป็นตำแหน่งปัจจุบันของเขา จิมดูแลรับผิดชอบงานด้านการปฏิบัติการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), การวิจัยและพัฒนา (R&D), ทรัพยากรบุคคล (HR) และตลาดประเทศจีนของยูซานา
เจมส์ แบรมเบิล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและที่ปรึกษาทั่วไป
จิมรับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายให้กับยูซานามาเป็นเวลานานกว่า 18 ปีในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและที่ปรึกษาทั่วไปของยูซานา รวมทั้งดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของนักธุรกิจยูซานา, การฟ้องร้องดำเนินคดี, การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ, การขยายตลาด และความสัมพันธ์กับรัฐบาล นอกจากนี้จิมยังรับผิดชอบดูแลมูลนิธิยูซานาเพื่อสุขภาพดีที่แท้จริงซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของยูซานาด้วย
พอล โจนส์ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้นำ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พอลมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานของยูซานาโดยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานใหญ่และสำนักงานในต่างประเทศหลายแห่ง ในปัจจุบัน ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้นำ พอลบริหารดูแลด้านการเงิน, ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กรทั่วโลก
แดน มาคูก้า 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสาร
แดนมีประสบการณ์นานหลายปีในการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการอิสระเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารของยูซานา แดนรับผิดชอบดูแลด้านการบริหารแบรนด์และชื่อเสียงของบริษัท และควบคุมดูแลแผนกต่าง ๆ หลายแผนกรวมทั้งแผนกประชาสัมพันธ์, สื่อเครือข่ายสังคม, การสื่อสาร, การตลาด และทีมบริการลูกค้าทั่วโลก
เดวิด มุลแฮม
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาภาคสนาม
ประสบการณ์ด้านธุรกิจขายตรงของเดวิดได้ถูกสั่งสมมานานตลอดการทำงานของเขา  เดวิดเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเติบโตและความสำเร็จอย่างมากมายในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  เดวิดบริหารดูแล การพัฒนาภาคสนามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, อเมริกาเหนือ, ละตินอเมริกา และยุโรป
ดร. ร็อบ ซินนอตต์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปีทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ, ชีววิทยาศาสตร์ และโภชนาการ ดร. ซินนอตต์ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ยูซานาคงความเป็นหนึ่งทางด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ ดร. ซินนอตต์ควบคุมดูแลการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดโดยยึดถือและรักษาไว้ซึ่งมรดกของดร. เวนทซ์ นั่นคือ การยกระดับสุขภาพของผู้คนทั่วโลก
วอลเตอร์ นูต 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
วอลเตอร์มาร่วมงานกับยูซานาพร้อมด้วยประสบการณ์อย่างกว้างขวางในระดับผู้นำด้านสารสนเทศและธุรกิจขายตรง ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ วอลเตอร์จะรับผิดชอบดูแลการพัฒนากลยุทธ์ระยะยาวทางด้านเทคโนโลยีของยูซานา รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรสำหรับองค์กร และเครื่องมือออนไลน์นวัตกรรมใหม่สำหรับนักธุรกิจของเรา
ดั๊ก เฮคกิ้ง
รองประธานบริหารฝ่ายการเงินและบัญชี
ดั๊กนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากมายมาสู่ทีมผู้บริหารระดับสูงและเคยดำรงตำแหน่งต่าง ๆ หลายตำแหน่งที่ยูซานานับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 รวมทั้งตำแหน่งผู้ควบคุมการเงิน, ผู้อำนวยการบริหารโครงการพิเศษ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ในบทบาทของรองประธานบริหารฝ่ายการเงินและการบัญชี ดั๊กรับผิดชอบดูแลกิจกรรมทางการเงินประจำวันของยูซานาซึ่งรวมทั้งด้านบัญชี, การเงิน, ภาษี, เงินคงคลัง และการวางแผนทางการเงินดร. ไมรอน เวนทซ์
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ
ดร. ไมรอน เวนทซ์ เป็นนักจุลชีววิทยา, นักภูมิคุ้มกัน และผู้บุกเบิกในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์มนุษย์และการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในปีพ.ศ. 2535 ดร. เวนทซ์ก่อตั้งยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
จอช ฟูคัส 
รองประธานบริหารฝ่ายกฎหมาย
จอชร่วมงานกับครอบครัวของยูซานาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550  ในฐานะรองประธานบริหารฝ่ายกฎหมาย จอชกำกับดูแลด้านกฏหมายของยูซานา และบริหารดูแลด้านการพัฒนาธุรกิจ, นักลงทุนสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับภาครัฐ  ก่อนร่วมงานกับยูซานา จอชดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาองค์กรของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ และก่อนหน้านั้นเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้านกฎหมายบริษัทและหลักทรัพย์ของสำนักงานกฎหมายชั้นนำในระดับภูมิภาคดร. ไมรอน เวนทซ์
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ
ดร. ไมรอน เวนทซ์ เป็นนักจุลชีววิทยา, นักภูมิคุ้มกัน และผู้บุกเบิกในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์มนุษย์และการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในปีพ.ศ. 2535 ดร. เวนทซ์ก่อตั้งยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
เบรนต์ เนดิก
รองประธานบริหารประเทศจีน
เบรนต์เริ่มต้นบทบาทผู้บริหารที่ยูซานาในฐานะผู้อำนวยการบริหารฝ่ายจริยธรรมและการศึกษา  เมื่อไม่นานมานี้ เบรนต์ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ประเทศจีน โดยกำกับดูแลการดำเนินงานของเบบี้แคร์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของยูซานา  ในฐานะรองประธานบริหาร เบรนต์จะยังคงบริหารการดำเนินงานของเบบี้แคร์และรับผิดชอบดูแลการขยายตัวของยูซานาในประเทศจีน
เดโบราห์ วู
ที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของยูซานา
เดโบราห์เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งของครอบครัวยูซานามาเป็นเวลานานหลายปี ครั้งแรกในฐานะผู้จัดการทั่วไปของฮ่องกง ซึ่งเธอมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการขยายตัวของบริษัทสู่ภูมิภาคเอเชีย และเมื่อไม่นานมานี้ ในฐานะประธานภูมิภาคเอเชียซึ่งเธอบริหารดูแลตลาดเอเชียทั้งหมด ในตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของยูซานาซึ่งเป็นบทบาทใหม่ของเธอ เดโบราห์จะยังคงกำกับดูแลตลาดฮ่องกงต่อไปและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหาร
เชอร์แมน ยิง
รองประธานบริหารภูมิภาคเอเชียเหนือ
เชอร์แมนเป็นผู้นำที่มีความสำคัญต่อครอบครัวของยูซานามาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เขามีประสบการณ์มากมายด้านการตลาดแบบเครือข่ายและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้แทนจำหน่าย ในฐานะรองประธานบริหารภูมิภาคเอเชียเหนือซึ่งเป็นตำแหน่งปัจจุบันของเขา เชอร์แมนกำกับดูแลการบริหารงานในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และยังคงรับผิดชอบดูแลประเทศไต้หวัน, เกาหลี และญี่ปุ่นต่อไปในบทบาทนี้เบรนต์ เนดิก
รองประธานบริหารประเทศจีน
เบรนต์เริ่มต้นบทบาทผู้บริหารที่ยูซานาในฐานะผู้อำนวยการบริหารฝ่ายจริยธรรมและการศึกษา  เมื่อไม่นานมานี้ เบรนต์ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ประเทศจีน โดยกำกับดูแลการดำเนินงานของเบบี้แคร์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของยูซานา  ในฐานะรองประธานบริหาร เบรนต์จะยังคงบริหารการดำเนินงานของเบบี้แคร์และรับผิดชอบดูแลการขยายตัวของยูซานาในประเทศจีน
อึง เคง เฮียน
รองประธานบริหารภูมิภาคเอเชียใต้
เคง เฮียนนำประสบการณ์ระหว่างประเทศทั้งในด้านการบริหารจัดการและการตลาดแบบเครือข่ายมาสู่ยูซานา ในฐานะผู้จัดการทั่วไปคนแรกของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย เคง เฮียนได้นำตลาดทั้งสองให้ประสบความสำเร็จในการเติบโตและการทำกำไร ในปัจจุบัน ในฐานะรองประธานบริหารภูมิภาคเอเชียใต้ เคง เฮียนกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้งหมดในประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย และไทย
Facebook
Google
LinkedIn
Twitter
Email
หน้าแรก
เกี่ยวกับยูซานา
ผลิตภัณฑ์ยูซานา
โอกาสทางธุรกิจยูซานา
ความแตกต่างของยูซานา

Copyright @2012 by topstarteam.com This site owned by Pathitta Sa-nguannam.Some of the images text on this website are the copyright property 
of USANA Health Sciences and have been reproduced with its permission.