โทร 098-2429156 Line:@5starnutrition
           
 การผลิตคุณภาพสูงของยูซานา


   ดร. ไมรอน เวนทซ์ ผู้ก่อตั้งยูซานาได้พัฒนาบริษัทนี้ขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็นโลกที่ปราศจากความเจ็บปวด ความทรมาน และโรคภัยไข้เจ็บ และดร. เวนทซ์รู้ดีว่าวิทยาศาสตร์และการผลิตที่มีคุณภาพสูงสามารถช่วยให้วิสัยทัศน์ของเขาเป็นจริงขึ้นมาได้

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพของเราไม่ได้มีเพียงแค่สูตรส่วนผสมที่เราพัฒนาขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการผลิตในฐานการผลิตของเราเองเพื่อให้เราสามารถควบคุมกระบวนการทั้งหมดได้ นับตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จ  ดร. จอห์น คูโม ผู้อำนวยการบริหารด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของยูซานาอธิบาย "เหตุผลหลักในการผลิตสินค้าในโรงงานผลิตของเราเองเพื่อให้เราสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ในทุกขั้นตอน นี่คือบริษัทของเรา นี่คือธุรกิจของเรา ไม่มีผู้อื่นมาดูแลแทนเราได้"

ผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการผลิตในฐานการผลิตของเราเองเพื่อให้เราสามารถควบคุมกระบวนการทั้งหมดได้ นับตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จ  ดร. จอห์น คูโม ผู้อำนวยการบริหารด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของยูซานาอธิบาย "เหตุผลหลักในการผลิตสินค้าในโรงงานผลิตของเราเองเพื่อให้เราสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ในทุกขั้นตอน นี่คือบริษัทของเรา นี่คือธุรกิจของเรา ไม่มีผู้อื่นมาดูแลแทนเราได้"
นอกเหนือจากมาตรฐานระดับสูงในการผลิตของเราเองแล้ว หน่วยงานภาครัฐหลาย ๆ หน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบฐานการผลิตของเราเป็นระยะ ๆ ซึ่งต้องมีการควบคุมขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ อย่างเข้มงวด  ฐานการผลิตของเราที่ซอลท์ เลค ซิตี้ ในรัฐยูทาห์ ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน NSF/ANSI 173-2012, มาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดย NSF International และได้จดทะเบียนสถานผลิตยากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ในปี พ.ศ. 2554 

ดังนั้น ทุกองค์ประกอบของกระบวนการผลิตจึงได้รับการประเมินและตรวจสอบตามมาตรฐานที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) 

นอกจากนี้ ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับการควบคุมสูงกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ในประเทศออสเตรเลีย องค์การผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษา (Therapeutic Goods Administration - TGA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกำหนดข้อบังคับให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP สำหรับการผลิตยาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่เป็นผู้จำหน่ายในประเทศออสเตรเลีย ยูซานาจึงได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดย TGA เพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน GMP
หน้าแรก
เกี่ยวกับยูซานา
ผลิตภัณฑ์ยูซานา
โอกาสทางธุรกิจยูซานา
ความแตกต่างของยูซานา

Copyright @2012 by topstarteam.com This site owned by Pathitta Sa-nguannam.Some of the images text on this website are the copyright property 
of USANA Health Sciences and have been reproduced with its permission.