โทร 098-2429156 Line:@5starnutrition
           

ยูซานาการผลิตที่มีคุณภาพสูง

     ยูซานาถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยภารกิจที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง – ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ เนื่องจากการผลิตที่ไม่ดีสามารถทำลายวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ได้ ยูซานาเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่บริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ของตัวเองในสถานที่ผลิตที่ทันสมัยของตัวเอง มีการรักษากระบวนการการผลิตให้มีความสม่ำเสมอตั้งแต่การเริ่มต้นของกระบวนการเพื่อรับรองว่าสูตรที่พัฒนาขึ้นมาในห้องปฏิบัติการของยูซานามีความสม่ำเสมอ   

การผลิตคุณภาพสูง
      ดร. ไมรอน เวนทซ์ ผู้ก่อตั้งยูซานาได้พัฒนาบริษัทนี้ขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็นโลกที่ปราศจากความเจ็บปวด ความทรมาน และโรคภัยไข้เจ็บ และดร. เวนทซ์รู้ดีว่าวิทยาศาสตร์และการผลิตที่มีคุณภาพสูงสามารถช่วยให้วิสัยทัศน์ของเขาเป็นจริงขึ้นมาได้

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพของเราไม่ได้มีเพียงแค่สูตรส่วนผสมที่เราพัฒนาขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการผลิตในฐานการผลิตของเราเองเพื่อให้เราสามารถควบคุมกระบวนการทั้งหมดได้ นับตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จ  ดร. จอห์น คูโม ผู้อำนวยการบริหารด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของยูซานาอธิบาย "เหตุผลหลักในการผลิตสินค้าในโรงงานผลิตของเราเองเพื่อให้เราสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ในทุกขั้นตอน นี่คือบริษัทของเรา นี่คือธุรกิจของเรา ไม่มีผู้อื่นมาดูแลแทนเราได้"

ผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการผลิตในฐานการผลิตของเราเองเพื่อให้เราสามารถควบคุมกระบวนการทั้งหมดได้ นับตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จ  ดร. จอห์น คูโม ผู้อำนวยการบริหารด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของยูซานาอธิบาย "เหตุผลหลักในการผลิตสินค้าในโรงงานผลิตของเราเองเพื่อให้เราสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ในทุกขั้นตอน นี่คือบริษัทของเรา นี่คือธุรกิจของเรา ไม่มีผู้อื่นมาดูแลแทนเราได้"
นอกเหนือจากมาตรฐานระดับสูงในการผลิตของเราเองแล้ว หน่วยงานภาครัฐหลาย ๆ หน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบฐานการผลิตของเราเป็นระยะ ๆ ซึ่งต้องมีการควบคุมขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ อย่างเข้มงวด  ฐานการผลิตของเราที่ซอลท์ เลค ซิตี้ ในรัฐยูทาห์ ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน NSF/ANSI 173-2012, มาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดย NSF International และได้จดทะเบียนสถานผลิตยากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ในปี พ.ศ. 2554 

ดังนั้น ทุกองค์ประกอบของกระบวนการผลิตจึงได้รับการประเมินและตรวจสอบตามมาตรฐานที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) 

นอกจากนี้ ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับการควบคุมสูงกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ในประเทศออสเตรเลีย องค์การผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษา (Therapeutic Goods Administration - TGA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกำหนดข้อบังคับให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP สำหรับการผลิตยาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่เป็นผู้จำหน่ายในประเทศออสเตรเลีย ยูซานาจึงได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดย TGA เพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน GMP
 
ได้รับมาตรฐาน NSF
    ยูซานายังได้รับการรับรองสถานะ GMP โดยบุคคลภายนอกโดยสมัครใจ ตั้งแต่ปี 2006 สถานที่ผลิตของ ยูซานา ใน Salt Lake City รัฐ Utah ได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนด NSF/ANSI Dietary Supplement GMP ที่กำหนดโดย NSF International ตาม NSF “การขึ้นทะเบียนกับ GMP สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองคุณภาพ และความพอใจ และให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทว่าองค์กรของตนดำเนินการตามมาตรฐาน GMP"
    NSF เป็นองค์กรอิสระไม่หวังผลกำไรที่ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคโดยการรับรองผลิตภัณฑ์ และการเขียนมาตรฐานสำหรับอาหาร น้ำ และเครื่องอุปโภคบริโภค 


รับประกันความแรงของผลิตภัณฑ์ด้วย Potency Guaranteed
  ยูซานามีความมุ่งมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตและเรารับประกันความแรงของผลิตภัณฑ์โภชนาการทุกครั้งที่เราขาย
   บริษัท ปฏิบัติตามมาตรฐานในระดับสากลที่ดี (GMP) ที่กำหนดไว้สำหรับอุตสาหกรรมยา ดังนั้นเราจึงติดตามรายละเอียดของการผลิตทุกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบจากการตรวจสอบวัตถุดิบที่จะทดสอบขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การทดสอบมาตรฐานรวมถึงความแรงมความบริสุทธิ์,เสถียรภาพการแตกตัว, น้ำหนัก, ความแข็ง,ความหนาและความคงที่
    ด้วยเหตุผลเหล่านี้และอื่น ๆ ที่คุณสามารถมั่นใจในคุณภาพความแรงและโดยรวมของผลิตภัณฑ์ยูซานา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณไว้วางใจได้
    ดังนั้นยูซานาจึงการันตีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้วยสัญลักษณ์ Potency ซึ่งรองรับว่าฉลากผลิตภัณฑ์ระบุเช่นไร ข้างในก็มีสารอาหารครบถ้วนตามที่ระบุจริง

ได้รับมาตรฐาน USP (United States Pharmacopeia)
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดให้ผู้ผลิตอาหารเสริมปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติในการผลิตที่ดี (GMP) สำหรับอาหารเสริม (21 CFR ส่วนที่ 111) อย่างไรก็ตาม ยูซานา ขอปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ที่เข้มงวดกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทยาโดยสมัครใจเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของโปรแกรมการรับประกันคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลทุกๆ ด้านของการผลิต ซึ่งรวมถึง การออกแบบและการบำรุงรักษาสถานที่ผลิต ข้อกำหนดและการควบคุมวัตถุดิบ การยืนยันซัพพลายเออร์ การออกแบบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ การปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทยาโดยสมัครใจหมายความว่ายูซานาให้ความใส่ใจกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
  และในกรณีที่เป็นไปได้ยูซานาจะทำการทดสอบอาหารเสริมโดยสมัครใจเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของยูซานาเป็นไปตามมาตรฐาน (USP) United States Pharmacopeia  ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี และข้อกำหนสำหรับสมรรถภาพ ความสม่ำเสมอของคุณภาพ และการสลายตัว

ได้รับมาตรฐาน GMP ในประเทศออสเตรเลีย
  ในหลายประเทศทั่วโลกมีการกำกับดูแลอาหารเสริมมากกว่าในสหรัฐอเมริกา เช่นในประเทศออสเตรเลีย Therapeutic Goods Administration (TGA) บังคับให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ที่เหมือนกับมาตรฐาน GMP ในสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่เป็นซัพพลายเออร์ในประเทศออสเตรเลีย USNA ได้รับการตรวจสอบโดย TGA อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน GMP

ได้รับการรับรองจาก ConsumerLab.com
   ในปีก่อนๆ ConsumerLab.com ยังได้ทำการทดสอบและให้การรับรองในเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของยูซาน่า ดังต่อไปนี้
       1) USANA® Procosa
       2) USANA’s Probiotic
       3) CoQuinone® 10
       4) Visionex®
       5) BiOmega™
       6) Mega Antioxidant 
       7) Chelated Mineral 
    ConsumerLab.com เป็นองค์กรอิสระ ในการทดสอบและให้การรับรองในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  สั่งซื้อสินค้า


สมัครสมาชิก


ติดต่อเรา
หน้าแรก
เกี่ยวกับยูซานา
ผลิตภัณฑ์ยูซานา
โอกาสทางธุรกิจยูซานา
ความแตกต่างของยูซานา

Copyright @2012 by topstarteam.com This site owned by Pathitta Sa-nguannam.Some of the images text on this website are the copyright property 
of USANA Health Sciences and have been reproduced with its permission.