โทร 098-2429156 Line:@5starnutrition
           

ยูซานา ได้รับการบันทึกในคู่มือขององค์กรอิสระที่มีชื่อเสียงมากมาย

     ผลิตภัณฑ์ 5 ดาวเหรียญทองจาก  NutriSearch Comparative Guide to Nutritional Supplements™   

Nutrisearch Comparative Guide to Nutrition SupplementHello world Hello world Hello world
วารสาร Comparative Guide หรือ Nutritional Supplements เป็นวารสารที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ จำหน่ายไปทั่วโลก โดยจัดอันดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ออกเป็นระดับต่างๆ ตามคุณภาพ โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเพื่อความยุติธรรมกับทุกๆบริษัท ผลิตภัณฑ์ของยูซาน่าได้รับการจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์ 5 ดาว เหรียญทอง และรับรางวัล Editor's choice 3 ปีต่อเนื่อง 
ได้รับการบันทึกในคู่มือทางการแพทย์Listed in Medical Professional References
คู่มือThe Physician’s Desk Reference (PDR) ,The Canadian Compendium of Pharmaceuticals and Specialties (CPS) และ The Master Index of Medical Specialities (MIMS) ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการอ้างอิงทางวิชาการสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ ในอเมริกา แคนนาดา และเอเซีย การที่ยูซานา ได้รับการบันทึกในคู่มือเหล่านี้ทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือในมาตรฐานของคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและอย่างชัดจน
The Physicians Desk Reference, หรือ PDRHello world Hello world Hello world
คู่มือ The Physicians Desk Reference, หรือ PDR, เป็นหนังสืออ้างอิงในเชิงพาณิชย์ ที่มีการปรับปรุงทุกๆปี กับองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา สำหรับการออกใบสั่งยาของแพทย์ ซึ่งถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา
    ผลิตภัณฑ์ยูซานา ได้รับการบันทึก ในคู่มือ PDR ตั้งแต่ปี 2000
    ผลิตภัณฑ์ยูซานา ได้รับการบันทึก ในหน้า 2231-2232 สำหรับ PDR ฉบับ ปี2016 
    ผลิตภัณฑ์ยูซานา 8 รายการ ที่ได้รับการบันทึก ใน PDR มีดังต่อไปนี้ 
        1)Active Calcium
        2)Chelated Mineral
        3)Coquinone 30
        4)Mega Antioxidant
        5)Procosa
        6)Proflavanol C100
        7)BabyCare Prenatal Chelated Mineral
        8)BabyCare Prenatal Mega Antioxidant

The Canadian Compendium of Pharmaceuticals and Specialties (CPS)
ยูซานา ได้รับการบันทึก ในคู่มือ The Canadian Compendium of Pharmaceuticals and Specialties (CPS) ของประเทศแคนนาดา ตั้งแต่ปี2001

    ผลิตภัณฑ์ยูซานา ที่ได้รับการบันทึกใน CPS ฉบับปี 2012 ทั้งหมด 9 รายการ ดังต่อไป
    
    CPS ฉบับภาษา อังกฤษ 2012: 
        1)Active Calcium Chewable, page 47
        2)Biomega, page 438
        3)CoQuinone 30, page 701
        4)Ginkgo-PS, page 1191
        5)Palmetto Plus, page 1933
        6)Poly C, page 2025  
M.I.M.S Malaysia (Master Index Of Medical Specialty)
ผลิตภัณฑ์ยูซานา ได้รับการบันทึก ในคู่มือ MIMS ของประเทศ มาเลเซีย (แพทย์ได้โหวตให้ MIMS เป็นอันดับ 1) สำหรับเป็นเอกสารอ้างอิงของบุคคลากรทางการแพทย์และเภสัชกร :
   ผลิตภัณฑ์ยูซานา ได้รับการบันทึกในคู่มือ MIMS 9 รายการ ดังนี้
        1)Procosa II
        2)Poly C
        3)Active Calcium Plus
        4)Essentials
        5)BiOmega)
        6)Coquinone Q10
        7)Proflavanol
        8)Visionex
        9)Fibergy  
ได้รับความไว้วางใจจากนักกีฬาชั้นนำระดับโลก
    ยูซานามั่นใจว่านักกีฬาระดับแนวหน้าทั้งหลายอย่างเช่น คิม คลิสเตอร์ จากประเทศเบลเยี่ยมได้รับโภชนาการอาหารที่ต้องการโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยูซานาให้การรับประกันแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ว่าไม่มีสารต้องห้ามใดๆเจือปน สั่งซื้อสินค้า


สมัครสมาชิก


ติดต่อเรา
หน้าแรก
เกี่ยวกับยูซานา
ผลิตภัณฑ์ยูซานา
โอกาสทางธุรกิจยูซานา
ความแตกต่างของยูซานา

Copyright @2012 by topstarteam.com This site owned by Pathitta Sa-nguannam.Some of the images text on this website are the copyright property 
of USANA Health Sciences and have been reproduced with its permission.